MIGUEL ALONSO

MIGUEL ALONSO O músico ferrolán Miguel Alonso comparte con nos esta semana de Musicas de Ferrolterra. Este ferrolán nado en Caranza, como tantos outros da súa xeración, atopou o seu traballo fóra da cidade. Estudou psicoloxía, aínda que conta cunha traxectoria musical ligada á docencia e á composición, vencellado sempre á música de autor en …